No 1

Sáng sớm thức dậy – Thể dục thể thao – Sức khỏe dồi dào – Đi vào ngủ tiếp

No 2

Trời buồn trời đổ cơn mưa – Ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều – Ngủ xong dậy ăn cơm chiều – Ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai

No 3

Bồ xấu thì sợ bạn chê – Bồ đẹp thì sợ bạn mê, bạn giành – Thế nên anh mới phải đành – Làm thân trai ế giành bồ bạn anh